Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2014-04-16


Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (15.03-13.04.2014r.)

15 marca 2014 w świetlicy JRG1 rozpoczęło się Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu jeleniogórskiego. Kurs prowadzony był w systemie weekendowym. W kursie udział wzięło 36 osób (w tym cztery kobiety) z 17 jednostek.  Celem kursu było przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.  
Uczestnicy szkolenia w ramach teorii nabyli wiedze w zakresie m. in. bezpieczeństwa i higieny pracy, służby wewnętrznej, procesu spalania i rozwoju pożaru, łączności i alarmowania. W praktyce kursanci opanowali taktykę gaszenia pożarów, działania w czasie innych miejscowych zagrożeń, ewakuację ludzi i zwierząt oraz sprzęt ratowniczy.
Test w komorze dymowej odbył się 29 marca 2014r. we Wrocławiu. Zwieńczeniem kursu był egzamin z wiedzy teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej, gdzie kursanci prezentowali swoje umiejętności nabyte w toku szkolenia. Kierownikiem kursu był kpt. Wojciech Gral. Egzamin odbył się w niedziele 13 kwietnia 2014 roku. Wszystkie druhny i druhowie zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.


KM PSP w Jeleniej Górze planuje w czerwcu b.r. przeprowadzić szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szczegóły dotyczące ww. szkolenia umieszczone zostały na stronie internetowej KM PSP w Jeleniej Górze w zakładce „Kursy i szkolenia”.
Natomiast w październiku odbędzie się szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.


tekst st. kpt. Andrzej Ciosk, Olga Kwik, Ewelina Szpurek foto: mł. bryg. Janusz Architekt, kpt. Wojciech Gral