Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2018-11-20


Konkurs „Bezpieczny KRUSNAL” (14.11.2018r.)

W dniu14 listopada 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komeny Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze odbył się etap regionalny VII edycji konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”.
Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadków występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym.
Organizatorami konkursu była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych reprezentowana przez Nadleśnictwo „Śnieżka”. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych w działania włączyli się także strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W trakcie konkursu przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpieczeństwa, opowiedzieli o swojej pracy i zaprezentowali sprzęt, na którym pracują.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klas 4-6 szkół  podstawowych z Podgórzyna, Miłkowa, Ścięgien, Czernicy, Barcinka i Lubomierza.  Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się  z 28 pytań wyboru i jednego pytania problemowego. W etapie regionalnym konkursu wyłoniono najlepszą dziesiątkę, która weźmie udział w etapie wojewódzkim. Odbędzie się on 27 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy posiadanej wiedzy i zdobycia atrakcyjnych nagród.