Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2019-03-01


Podsumowanie konkurusu plastycznego "Straż pożarna uczy, pomaga, ratuje" edycja 2018/2019

Na tle wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu jeleniogórskiego uczestniczących w konkursie ogólnokrajowym „Młodzież zapobiega pożarom” pt. ”Straż pożarna uczy, pomaga, ratuję” laureatom wręczono dyplomy i nagrody. Jak zwykle dzieciom, opiekunom i organizatorom gościny udzieliła Książnica Karkonoska, która jest jednym z współorganizatorów konkursu. Niemal 100% frekwencja laureatów i opiekunów zachwyciła organizatorów wręczających nagrody i wyróżnienia.Dyplomy i nagrody wręczali Dyrektor Książnicy Karkonoskiej Pan Marcin Zawiła, Pani Kamila Wilk, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druh Stanisław Leszcz, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Andrzej Ciosk.
Dzieci i opiekunowie podkreślali, że konkurs i jego organizacja cieszy się dużą popularnością. Pan Jan Musielski opiekun z Karpacza został uhonorowany specjalnym podziękowaniem za wkład pracy z dziećmi i młodzieżą na temat ochrony przeciwpożarowej.
Kończąc uroczystość Wiceprezes Stanisław Leszcz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz w jego organizacji, a szczególnie Dyrektorowi Książnicy Karkonoskiej Panu Marcinowi Zawile, Pani Kamili Wilk, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Andrzejowi Ciosk. Podziękował także samorządom gminnym w Piechowicach, Jeżowie Sudeckim, Starej Kamienicy za ufundowanie nagród i upominków. Zaprosił zebranych do następnej edycji 2019/2020 konkursu.

JP.

foto: Książnica Karkonoska