Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2019-05-13


XXVII Manewry Ratownictwa Medycznego

W dniach 10-12.04.2019r. na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry odbyły się XXVII Manewry Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „KROKUS”. W manewrach uczestniczyły głównie zespoły ratownicze PSP z województwa dolnośląskiego (24 zespoły). Na ćwiczeniach stawili się także strażacy z województwa śląskiego (KM PSP Będzin – 2 zespoły), województwa łódzkiego (KP PSP Zduńska Wola – 1 zespół). W manewrach uczestniczyły także szkoły pożarnicze PSP (SGSP Warszawa – 2 zespoły, CS PSP Częstochowa – 1 zespół, SA PSP Poznań – 1 zespół). Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych (6 zespołów), Grupa Interwencyjna Służby Więziennej (1 zespół) oraz funkcjonariusze Policji (1 zespół). W manewrach ćwiczyli także ratownicy z firmy farmaceutycznej z Wrocławia US Pharmacia (1 zespół).  Manewry miały wymiar międzynarodowy ponieważ uczestniczyli w nich także strażacy z Republiki Czeskiej (4 zespoły). W sumie w manewrach uczestniczyły 44 zespoły ratownicze. Manewry Ratownictwa Medycznego realizowane były w ramach projektu  unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy". Manewry ratownictwa medycznego są praktyczną formą doskonalenia w czasie udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).
W pierwszym dniu manewrów (środa 10.04.2019r. ) w godzinach 19.00-21.00 odbyły się dwugodzinne zajęcia teoretyczne. Prelegentem był dr Ignacy Baumberg reprezentujący KW PSP w Łodzi oraz dr Wojciech Kopacki z KW PSP Wrocław. Zagadnienia związane z niewybuchami i niewypałami omówił st. chor. sztab. Radosław Mazur – dowódca Patrolu Rozminowania z Bolesławca.
Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. Zespoły ratownicze złożone z 3 do 5 ratowników udzielały kpp poszkodowanym w różnych miejscach na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry. Poszkodowanymi byli odpowiednio ucharakteryzowani członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Wałbrzycha. Działania ratownicze wykonywane były „pod okiem” doświadczonych instruktorów (najczęściej ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem w PRM). Instruktorzy w trakcie zadań korygowali nieprawidłowe czynności, demonstrowali różne sposoby na wykonanie zadania i krótko omawiali zastosowanie różnych technik ratowniczych w konkretnym przypadku. Pokazywali także jak dobrać i przygotować sprzęt. Udzielanie kpp wykonywane było z użyciem sprzętu ratowniczego jakim dysponuje na co dzień zespół ratowniczy (w przypadku strażaków PSP i OSP jest to torba medyczna PSP R1, zestaw do unieruchamiania pediatrycznego oraz nosze typu deska).  
W środę w godzinach 21.00-1.00 odbyły się działania praktyczne w porze nocnej w Miłkowie oraz Karpaczu. W Miłkowie ratownicy udzielali pomocy w czasie wypadku samochodów osobowych, w czasie którego rannych było kilka osób – zdarzenie mnogie. Natomiast przy dolnej stacji wyciągu na Kopę w Karpaczu ratownicy pomagali osobie, która doznała złamania nogi i obojczyka, a także była wychłodzona. W trakcie zadania w Karpaczu firma Medline zaprezentowała możliwości użycia podczas hipotermii zestawu LESS. Miejsca zadań nocnych doświetlone zostały przez sprzęt oświetleniowy firmy Mactronic.
W czwartek 11.04.2019r. zaplanowano 5 zadań, które realizowano od godz. 9.00 do 19.00 z przerwą obiadową pomiędzy zadaniami. Na terenie Dream Jump w Kostrzycy pomagano osobie, która doznała zawału serca. W jeleniogórskich podziemiach Time Gates – Bramy Czasu ratownicy udzielali kpp osobom rannym w czasie wybuchu niewypału (zdarzenie mnogie). Wśród poszkodowanych był także saper, z którego ratownicy musieli zdjąć elementy ciężkiego ubrania przeciwodłamkowego. Po zakończonym zadaniu zespoły zwiedzały ten ciekawy obiekt i zapoznawały się z jego atrakcjami. W Escape Room „House of Mystery” w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 14 zespoły miały zadanie pomóc osobom, które doznały oparzenia termicznego oraz chemicznego. Natomiast na strzelnicy przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze ratownicy wykonywali czynności z zakresu kpp przy osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). W czasie tego też zadania firma Medline prezentowała atuty jakie niesie za sobą użycie urządzenia CORPULS do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Ratownicy mieli też możliwość brania udziału w zawodach z strzeleckich z użyciem karabinków sportowych. Na terenie zakładu przy ul. Spółdzielczej 58 ratownicy udzielali pomocy osobie w śpiączce hipoglikemicznej. W zakładzie „Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów” przy ul. Waryńskiego 10 w Jeleniej Górze ratownicy udzielali pomocy osobie, która doznała udaru mózgu. Po zakończonym działaniu mogli również zobaczyć zabudowywany przez jeleniogórską firmę lekki (do 7,5 t) wóz strażacki na podwoziu Iveco.
W trzecim dniu manewrów (piątek 12.04.2019r.) odbyły się 2 zadania w Podgórzynie oraz Marczycach. Na terenie sklepu z militariami w Podgórzynie ratownicy udzielali pomocy osobie z raną postrzałową. W Marczycach ratownicy mieli za zadanie udzielić kpp osobie, która doznała zmiażdżenia .
Idea manewrów oparta jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności w udzielaniu kpp. Manewry ratownictwa medycznego nie są formą konkursu – nie wybierane są najlepsze czy najgorsze zespoły.

KM PSP w Jeleniej Górze serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji 27. Manewrów Ratownictwa Medycznego:

tekst. mł. bryg. Andrzej Ciosk, foto: M.Górecki, Ł.Telus, P.Tkacz