Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2019-07-05


Jubileuszowe X powiatowe zawody pożarniczo – sportowe Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

„Zawody sportowo – pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych” – tak stanowi wstęp w regulaminie zawodów z 2011 r. Z przykrością organizatorzy stwierdzili, że start 4 jednostek OSP i 3 drużyn MDP jest zatrważający. Co się dzieje w naszym ochotniczym światku. Co się dzieje z ideałami druhów ochotników oraz ich Zarządów. Ponieważ zdarzyło się to po raz drugi w czasie tej kadencji Prezes i Zarząd Oddziału Powiatowego powinien w trybie pilnym zająć się problemem.


W sobotę 29 czerwca 2019 r. na stadionie przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze zebrały się Ochotnicze Straż Pożarne wraz z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi na tradycyjnych zawodach sportowo – pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: z ramienia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druh Wiceprezes Marek Pawłowicz, który odpowiedzialny był za człon organizacyjny oraz finansowo – kwatermistrzowski oraz Druh bryg. Radosław Fijołek Komendant Miejski PSP odpowiedzialny za człon techniczny i wyznaczenie komisji sędziowskiej. Swoją obecnością zawody zaszczycili bryg. Radosław Fijołek Komendant Miejski PSP, mł. bryg. Andrzej Ciosk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP. Dowódcy JRG Nr 1 i 2 odpowiednio st. kpt. Michał Jeremenko oraz mł. bryg. Piotr Dubiel – którzy jednocześnie stanowili dowództwo trzonu techniczno – sędziowskiego. Rywalizacja zawodników i zespołów mimo mocno okrojonej obecności była ostra, ale także w duchu fair play, świadczy o tym między innymi brak odwołań do komisji sędziowskiej.
Drużyny i zawodnicy wykazali się wysokim poziomem wyszkolenia i zdyscyplinowania. Pozwoliło to na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Komisja sędziowska wykazała się zawodowym profesjonalizmem, co miało duży wpływ na sprawny przebieg zawodów.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

W grupie OSP MDP
Ćwiczenia bojowe:
1. miejsce OSP MDP Czernica  z wynikiem 77,17
2. miejsce OSP MDP Jelenia Góra ul. Wiejska z wynikiem 91,94
3. miejsce OSP MDP Siedlęcin z wynikiem 94,24


Sztafeta pożarnicza 7x50 m.

1. miejsce OSP MDP Czernica  z wynikiem 56,90
2. miejsce OSP MDP Jelenia Góra ul. Wiejska  z wynikiem 81,50
3. miejsce OSP MDP Siedlęcin z wynikiem 84,24

Klasyfikacja generalna zawodów:
1. miejsce OSP MDP Czernica  z wynikiem łącznym 134,07
2. miejsce OSP MDP Jelenia Góra ul. Wiejska z wynikiem łącznym 173,44
3. miejsce OSP MDP Siedlęcin z wynikiem łącznym 178,68

W grupie OSP dorosłych

Ćwiczenia bojowe:
1. miejsce OSP  PMP Poland  Jelenia Góra  z wynikiem 56,60
2. miejsce OSP Czernica z wynikiem 76,50
3. miejsce OSP  Jelenia Góra ul. Wiejska  z wynikiem 97,10
4. miejsce OSP Rybnica z wynikiem 103,31

Sztafeta pożarnicza 7x50 m.
1. miejsce OSP  PMP Poland  Jelenia Góra z wynikiem 64,21
2. miejsce OSP Czernica z wynikiem 67,68
3. miejsce OSP Jelenia Góra ul. Wiejska z wynikiem 78,57
4. miejsce OSP Rybnica z wynikiem 79,79

Klasyfikacja generalna zawodów:

1. miejsce OSP  PMP Poland Jelenia Góra  z wynikiem łącznym 120,81
2. miejsce OSP  Czernica  z wynikiem łącznym 144,18
3. miejsce OSP Jelenia Góra ul. Wiejska   z wynikiem 175,67
4. miejsce OSP Rybnica z wynikiem 183,10

Nagrody w postaci pucharów i dyplomów wręczali: Komendant Miejski PSP bryg. Radosław Fijołek oraz Wiceprezes ZOP ZOSP RP Jeleniej Górze Druh Marek Pawłowicz. Zamykając zawody Druh Wiceprezes Marek Pawłowicz podziękował Komendantowi Miejskiemu za pomoc w przeprowadzeniu zawodów, Komisji Sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz fundatorom nagród. Podziękował zawodnikom, a szczególnie młodzieży za udział w zawodach i zdyscyplinowanie. Strażacy podziękowali druhowi Markowi Pawłowiczowi za wysiłek włożony w organizację zawodów mimo, że pozostał sam na polu organizacyjnym.


tekst: JP, foto: AC i JP