Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2020-09-28


Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP

20 września 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze odbył się egzamin teoretyczno–praktyczny kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.


Druhowie ochotnicy przygotowywali się do egzaminu pod okiem funkcjonariuszy KM PSP w Jeleniej Górze. Przeprowadzono zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia prowadzone były według programu nauczania Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP z dnia 17 listopada 2015r.


W szkoleniu udział wzięły 32 osoby, z czego do egzaminu końcowego przystąpiło 25 osób. Egzamin przeprowadziła Komisja egzaminacyjna, powołana przez  Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocaławiu.


Po sprawdzeniu wyników testu wiedzy oraz umiejętności praktycznych, Komisja egzaminacyjna potwierdziła, że egzamin zdało 25 słuchaczy.

tekst: st. kpt. Marek Gałan, foto: sekc. Kamil Zięba